Sarawak Post

Home » » PERKEMBANGAN KANAK KANAK

PERKEMBANGAN KANAK KANAK

Written By Bujang Rumah Panjai on Selasa, 18 Januari 2011 | 1/18/2011 10:53:00 PG 

RANCANGAN MINGGUAN (PELAJAR)
EDU 3102 –PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
PISMP SEMESTER 1 2011

 


M/
T

 
TAJUK
KANDUNGAN

 
KULIAH (2JAM)

 
TUTORIAL(1 JAM)

 
AMALI

 
ISL (2JAM)


CATATAN


2
10-14 Jan


Fitrah Kejadian Manusia.
 • Perspektif agama
 • Perspektif biologi
 • Implikasi fitrah manusia kepada guru-guru
Konsep Fitrah Manusia
 • Perspektif Agama


 • Fitrah dari segi fizikal, kognitif, sosio-emosi, rohani/moral


 • Perspektif Biologi
  • Proses kejadian manusia

   
Implikasi fitrah manusia kepada guru-guru

 
Penjelasan sesi tutorial & Independent Student Learning (ISL)


Pembahagian kumpulan dan topik tutorial untuk dibentangkan dalam sesi tutorial


Perbincangan tentang konsep fitrah manusia dari perspektif agama dan biologi
Cari dan senaraikan buku rujukan yang sesuai di pusat sumber /website dan simpan senarai ini dalam portfolio.


Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio
Rujukan asas
McDewitt,T.M. & Ormrod,J.E.(2004).Child development: Educating and working with children and adolescents. (2ned). New Jersey: Pearson Prentice Hall.Santrock,J.W.(2004).Child development.(10th ed.).Boston, Mc Graw-Hill.


Woolfolk, A.E. (2007). Educational psychology(10th ed.).Boston
** semua hasil aktiviti tutorial dan ISL mesti dimasukkan dalam portfolio pelajar
** rujukan tambahan digalakan


3
17-21 Jan

 

 
Perkembangan Kanak-kanak
 • Konsep asas perkembangan kanak-kanak
 • Prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak

 
 • Perbezaan antara pertumbuhan (perubahan kuantitatif) dan perkembangan (perubahan kualitatif)

 • Prinsip pertumbuhan dan perkembangan
  -Arah - kepala ke kaki
  -Susun atur tersendiri
  -Perubahan menyeluruh kepada spesifik
  -Perubahan berterusan
  -kecepatan yang berbeza


Aktiviti kumpulan


Pelajar berbincang dan membuat banding beza antara pertumbuhan& perkembangan dari aspek JERIS


Pelajar membuat rujukan di pusat sumber tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan


Perbincangan dalam kumpulan mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan untuk dibentangkan dalam tutorial.
Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio


Santrock,J.W.(2004).Child development.(10th ed.).Boston, Mc Graw-Hill.

 


4
24-28 Jan
 • Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak
  • Baka dan Persekitaran (Nature and Nurture)
  • Perbezaan Individu


 • Faktor Baka:
  • Kromosom
  • Gen
  • Kelenjar/ Hormon

    
 • Faktor Persekitaran
  Faktor sebelum lahir (prenatal)
  Faktor selepas lahir (postnatal)
  Gaya Hidup/Diet

   
 • Perbezaan Individu dari aspek
  - kognitif,
  - fizikal,
  - sosio-emosi,
  - kebolehan,
  - kecerdasan
  - potensi
  - latar belakang


Perbahasan


Faktor baka mempengaruhi pertumbuhan dan perkem
bangan kanak-kanak


Pensyarah dan pelajar berbincang tentang faktor yang dominan.

 

 
Pelajar membuat rujukan dan persediaan untuk perbahasan semasa tutorial

  
Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio

 


Sigelman, C.K. (1999) Life-span human development (9th ed)Belmont, CA:Brooks/Cole.

 


5
31/1 – 4 Feb

 
CUTI PERTENGAHAN


SEMESTER


6
7 – 11 Feb
Peringkat-peringkat perkembangan kanak-kanak dan teori –teori perkembangan yang berkaitan
 • Perkembangan fizikal
  • Prenatal
  • Bayi
  • Kanak-kanak
  • Awal remaja


Aktiviti kumpulan


Persembahan power- point tentang ciri-ciri perkembangan fizikal mengikut peringkat 
Pelajar membuat rujukan di pusat sumber dan berbincang tentang ciri-ciri fizikal mengikut peringkat dan hasilkan dalam bentuk power point.
Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio


Teori Robert Havighurst


Keenan, T. (2002) An introduction to child development.
London: Sage. 


7
14-18 Feb
Perkembangan Fizikal 
 • Implikasi terhadap pengajaran-pembelajaran
  • Pendekatan, strategi dan kaedah
  • Objektif P & P
  • Perancangan aktiviti
  • Bahan bantu mengajar
Aktiviti kumpulan
Pelajar membentangkan/simulasi aktiviti P&P yang sesuai dengan perkembangan fizikal murid-murid.


Pensyarah dan pelajar berbincang tentang kesesuaian aktiviti yang dibentangkan
Mencari aktiviti P&P yang sesuai dengan perkembangan fizikal di internet


Pelajar berbincang dan menghasilkan satu aktiviti P&P yang sesuai untuk membantu perkembangan fizikal murid-murid untuk dibentangkan semasa tutorial

 
8
21 – 25 Feb
Peringkat-peringkat perkembangan kanak-kanak dan teori –teori perkembangan yang berkaitan
 • Perkembangan Kognitif dan Bahasa
  • Prenatal
  • Bayi
  • Kanak-Kanak
  • Awal remaja

 


Pembentangan kumpulan /sumbangsaran 

 


Mencari bahan di pusat sumber/ internet berkaitan dengan ciri ciri perkembangan kognitif dan bahasa mengikut peringkat.


Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio

 


Teori Jean Piaget
(skema & skemata, asimilasi,akomodasi,kesimbangan)
Teori Lev Vygotsky
(ZPD, scaffolding)
9
28Feb – 4 Mac
Peringkat-peringkat perkembangan kanak-kanak dan teori –teori perkembangan yang berkaitanPerkembangan Kognitif dan bahasa
 • Implikasi terhadap pengajaran-pembelajaran
  • Pendekatan, strategi dan kaedah
   • Objektif P & P
   • Perancangan aktiviti
   • Bahan bantu mengajar
Aktiviti kumpulan
Pelajar membentangkan/simulasi aktiviti P&P yang sesuai dengan perkembangan kognitif dan bahasa murid-murid.
Pensyarah dan pelajar berbincang tentang kesesuaian aktiviti yang dibentangkan

 
Mencari bahan di pusat sumber/ internet berkaitan dengan aktiviti yang sesuai


Merancang aktiviti di dalam atau di luar bilik yang sesuai dengan peringkat operasi konkrit
10
7 – 11 Mac
Peringkat-peringkat perkembangan kanak-kanak dan teori –teori perkembangan yang berkaitan
 • Perkembangan Sosio-emosi (rohani, sosial, emosi dan moral)
  • Prenatal
  • Bayi
  • Kanak-Kanak
  • Awal remaja


Membentangkan artikel tentang masalah sosio emosi.


Pensyarah dan pelajar berbincang tentangpunca dan cara mengatasi

 
Tinjauan literature peringkat perkembangan sosio-emosi peringkat prenatal dan bayi.


Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio

 


-Teori Erik
Erickson
-Teori Kohlberg
11
14 – 18 Mac

 
CUTI PERTENGAHAN


SEMESTER
12
21 – 25 Mac
PENGALAMAN
BERASASAKAN
SEKOLAH
13
28 Mac – 1 April
Perkembangan Sosio-emosi (rohani, sosial, emosi dan moral)


Perkembangan Kendiri
 • Konsep Kendiri

 
 • Implikasi terhadap pengajaran-pembelajaran
  • Pendekatan, strategi dan kaedah
   • Objektif P & P
   • Perancangan aktiviti
  • Bahan bantu mengajar
   • Motivasi


 • Konsep Kendiri
 • Teori dan pengertian konsep kendiri
 • Jenis konsep kendiri (positif, Negatif )
Aktiviti kumpulan
Pelajar membentangkan/simulasi aktiviti P&P yang sesuai dengan perkembangan sosio emosi murid-murid.
Pensyarah dan pelajar berbincang tentang kesesuaian aktiviti yang dibentangkan

 
Mencari bahan di pusat sumber/ internet berkaitan dengan aktiviti yang sesuai


Pelajar berbincang dan menghasilkan satu aktiviti P&P yang sesuai dengan perkembangan sosio emosi murid-murid 
14
4 – 8 April
Perkembangan Kendiri
 • Konsep Kendiri
 • Konsep Kendiri
 • Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep kendiri
 • Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran


Forum/debat terbuka tentang faktor baka atau faktor persekitaran yang mempengaruhi kendiri.

 


Mencari bahan di pusat sumber/ internet berkaitan dengan konsep kendiri untuk persediaan forum/debat semasa tutorial


Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio

 
15
11-15 April
Perkembangan Kendiri
 • Personaliti

 
 • Personaliti
  • Teori dan konsep
  • Klasifikasi personaliti
  • Faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti
   • Faktor Baka
   • Faktor Persekitaran
 • Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran
  • Pendekatan, strategi dan kaedah
  • Objektif P & P
  • Perancangan aktiviti
- Bahan bantu
Mengajar
Perbincangan/
sumbangsaran tentang tokoh personaliti yang dipilih

 

 
Mencari bahan di pusat sumber/ internet berkaitan dengan seorang tokoh personaliti yang dikagumi


Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio

 
-Imam al-Ghazali
-Teori Sigmund Freud
- Teori Carl Jung/ Eysenck


16
18-22 April
Kanak-kanak berkeperluan khas
 • Kategori kanak-kanak berkeperluan khas
 • Kategori Kanak-kanak berkeperluan khas (Pendidikan Inklusif)
  -Masalah kecacatan fizikal


Aktiviti kumpulan
Pelajar membentangkan masalah kecacatan fizikal

 


Mencari bahan di pusat sumber/ internet berkaitan dengan Pendidikan inklusif dan masalah kecacatan fizikal


17
25 - 29 April


Kanak-kanak berkeperluan khas
 • Kategori kanak-kanak berkeperluan khas
  (sambungan )


 • Kategori Kanak-kanak berkeperluan khas (Pendidikan Inklusif)
  -Masalah kecacatan fizikal
  -Masalah Penglihatan
  -Masalah Pendengaran
  -Masalah Pertuturan
  -Masalah Tingkah Laku
  -Disleksia
  -Autisme
  -hiperaktif
  - Lembam (Slow learner)
  -Terencat akal ringan
-Pintar Cerdas


Pensyarah dan pelajar berbincang tentang masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini dalam proses P&P


Merumuskan isi-isi pengajaran dalam pengurusan grafik

 


Mencari bahan di pusat sumber/ internet berkaitan dengan kanak-kanak berkeperluan khas


 
Rujukan
Swanson,H.L.
Harris,K.R. & Graham,S (Eds)(2005).
Handbook of learning disabilities.London:The Guiford Press.
18
2 – 6 Mei


Kanak-kanak berkeperluan Khas 


 • Ciri-ciri Kanak-kanak berkeperluan Khas mengikut kategori


Berbincang tentang jenis dan ciri-ciri kanak-kanak keperluan khas

 

 


Mencari bahan di pusat sumber/ internet berkaitan dengan kanak-kanak berkeperluan khas

Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio

 


Swanson,H.L.,Harris,K.R. & Graham,S.(Eds.)(2005).
Handbook of
learning disabilities.London:The Guiford Press.

 


19
9 – 13 Mei
Kanak-kanak berkeperluan Khas
 • Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran
  • Pendekatan, strategi dan kaedah
   • Objektif P & P
   • Perancangan aktiviti
  • Bahan bantu mengajar
   • Motivasi
  • Layanan
Pelajar membentangkan /simulasi aktiviti pengajaran yang sesuai dengan kanak-kanak berkeperluan khas
Pensyarah dan pelajar berbincang tentang kesesuaian aktiviti pengajaran yang dibentangkan 
Pelajar berbincang dan menghasilkan satu aktiviti pengajran yang sesuai dengan kanak-kanak berkeperluan khas untuk dibentangkan semasa tutorial.
20
16-20 Mei
Ulangkaji

 

 
12
21 – 25 Mac
Peperiksaan

 

Tak sampai 2 saat klik iklan di bawah... :) 

Share this article :

Catat Ulasan

[X]TUTUP IKLAN

C
L
0
S
E